Beste vrienden,

Maandag 19 mei a.s. zal ik alweer de nachtvlucht van Ouagadougou naar Brussel nemen. Negen maanden Burkina Faso zitten er dan weer op. Het waren negen heavy maanden maar zeker de moeite waard!

Wat betreft de projecten in Burkina Faso mogen we zeker niet klagen. Alles loopt tot nu toe naar behoren. Het horecaproject is een aanwinst voor het stadje Kaya en de jongeren die wij hier een opleiding kunnen geven profiteren hiervan. Enkelen zijn inmiddels twee weken voor een korte stage in een luxe hotel in de hoofdstad geweest. Ze zijn pas 16 jaar en mogen pas met 18 jaar officieel ergens in dienst treden.

In ons Centrum voor straatkinderen zien we bij vele jongens vooruitgang. Zij hebben zich weer kunnen aanpassen aan het ritme van het ‘dagelijkse leven’. Bij een aantal van hen hebben onze groepsleiders de relatie met hun families weer kunnen herstellen. We kunnen hen dus met een gerust hart laten gaan om zich verder te ontplooien binnen de omgeving van hun familie, want daar hoort een kind thuis!!

In het dorpje Namsigui verlopen de projecten ook naar wens. Onze kleuterschool viert volgend jaar al haar tienjarig jubileum. De projecten met de vrouwen lopen goed. Er wordt nog volop zeep gemaakt, in de groentetuin gewerkt, handel gedreven met de microkredieten en ook het geitenproject zorgt er nog steeds voor dat de groep vrouwen die een jong mogen ontvangen groter wordt.

 LyceumDit jaar hebben wij door financiering van onder andere de landelijke Adventactie, een golftoernooi op de banen van Crossmoor Weert en Wilde Ganzen een lyceum in het dorpje Namsigui kunnen bouwen. Het Katholieke Onderwijs van Kaya gaat dit exploiteren. Het zal een grote invloed hebben op het aantal jongeren dat vanaf 1 oktober middelbaar onderwijs kan volgen.In de maand augustus zullen wij weer een informatie avond verzorgen in Roermond. Te zijner tijd ontvangt u hierover bericht. Een nieuwe promotiefilm is in de maak door onze vriend Dennis Case die ons in november 2013 weer in Burkina Faso bezocht heeft. We laten ons verrassen.

Tot 4 juni ben ik druk met familieaangelegenheden en een kort reisje om een beetje uit te rusten. Daarna gaan we er weer hard tegenaan wat betreft de sponsorwerving. We merken dat het elk jaar moeilijker wordt om de financiën te verkrijgen voor het voortbestaan van onze projecten, maar we blijven op een ieders steun rekenen!
1 september staat mijn terugvlucht gepland. Tot die tijd kunt u mij gerust mailen of bellen voor meer informatie over de stichting en/of onze projecten. Met een kopje koffie is dit tevens gezellig!

Dank! Posa Barka!

Lieve groeten,

Monique Wolters
woltersmonique@hotmail.com
06 - 309 390 92