Banner

HOMELANDINFOWERKWIJZEMONIQUE VERTELT...PROJECTENHOE KUNT U HELPEN?NIEUWSPERSLINKSCONTACT
 
vlag  

WELKOM!

  FB
     

anbi

 

bpv accountants

 

 Welkom op de website van de stichting 'Kinderhulp Burkina Faso'. De stichting helpt kinderen in Burkina Faso om een betere toekomst op te bouwen. Elke aan de stichting gedoneerde euro komt beslist op de goede plek terecht en wordt besteed aan projecten die de stichting in Burkina Faso realiseert, onderhoudt, coördineert of exploiteert.

 

doneer nu

 


© Stichting Kinderhulp Burkina Faso

 
LAATSTE NIEUWS
 

augustus 2023

Mededeling

 

Op 17 augustus jongstleden heeft Monique Wolters te kennen gegeven per direct terug te treden uit het bestuur van onze Stichting. Monique bekleedde in het bestuur van onze Stichting de rol van penningmeester.

Eerder heeft Monique aangedrongen op wijziging van de bestuurssamenstelling. Alvorens daar besluiten over te willen en kunnen nemen, is Monique verzocht om als eerst verantwoordelijke voor de jaarrekeningen van onze Stichting, hier zorg voor te dragen. Er was sprake van achterstand.

Zeer recent zijn de jaarrekeningen in concept verschenen. Naar aanleiding van deze concepten zijn Monique een aantal concrete vragen gesteld. Deels vragen die al jaren spelen.

De overige bestuurders dienen op grond van de statuten van de stichting de jaarrekeningen goed te keuren. Daar is naar verwachting nog enige tijd mee gemoeid.

Tot slot, het is Monique haar eigen keuze om in deze fase terug te treden als bestuurslid.

Roermond, 19 augustus 2023

 

 
 
  

© Stichting 'Kinderhulp Burkina Faso'. Aangepast: 27 augustus 2023